Eliminarea Birocrației prin e-Guvernare și Inovare în Avantajul Cetățenilor, Ediția a II-a

DEZBATERE NAȚIONALĂ – Masă Rotundă

9:00-17:00

8 Noiembrie 2016

cio8
cio11
cio10
dsc_0721
cio16
cio2
dsc_0723
cio12
cio13
cio17
cio4
cio1
cio15
cio18
cio23
cio5
cio7
cio9
cio19
cio21

CONCLUZIILE DEZBATERII

În urma dezbaterilor au fost identificate mai multe concluzii care urmează să fie conștientizate de factorii de decizie guvernamentali și legislativi pentru sintetizarea unor măsuri adecvate cu un efect important pentru România. Acestea au fost sintetizate de ADSI, unul dintre organizatorii evenimentului:

 1. Necesitatea acoperirii cu Internet BroadBand a tuturor zonelor locuite pentru ca orice cetățean să aibă posibilitatea să interacționeze de la distanță cu administrația publică;
 2. Internetul trebuie să devină un serviciu universal deoarece în societatea informațională, în care trăim deja, are aceeași importanță ca aceea a căilor de comunicație terestre, navale sau aeriane, căi care construiesc împreună sistemul circulator al oricărei economii solide;
 3. Necesitatea introducerii cardului de identitate cu identitate electronică și semnături electronice calificate pentru toți cetățenii astfel încât orice cetățean să poată interacționa prin Internet cu orice Instituție publică și cu mediul privat, fără a se mai deplasa la ghișeu sau altă locație;
 4. Necesitatea implementării principiului „doar o singură dată” prin care orice cetățean sau organizație privată sau publică sa prezinte un document sau să ofere informații doar o singură dată unei instituții publice, celelalte instituții publice urmând să folosească aceste informații prin interoperabilitate, fără să mai fie nevoie să mai fie cerute vreodată încă o dată.
 5. Introducerea documentelor electronice ca originale și renunțarea utilizării documentelor pe hârtie, care să fie utilizate doar ca niște copii ale celor originale.
 6. Necesitatea înființării poziției de tip Chief Information Officer în toate organizație din administrațiile publice centrale și locale, care să fie și membru a Chief Information Office Național și să acționeze la eficacitatea și eficiența propriei organizații, dar și la interoperabilitatea sistemelor propriei organizații cu alte sisteme guvernamentale naționale;
 7. Necesitatea ca funcția de Chief Information Officer, împreună cu echipa numită de acesta, să fie independenți politic și să nu poate fi schimbați o data cu schimbarea puterii în cadrul Guvernului și să funcționeze ca o agenție/ autoritate națională pentru reglementarea strategiilor de e-government, interoperabilitate și standardizare necesare, eventual similar cu ANCOM, care este un model de succes și pe plan internațional;
 8. Standardizarea arhivării electronice în condiții de maximă siguranță și crearea unui cloud guvernamental sigur și de încredere;
 9. Necesitatea unui cadrului național de interoperabilitate pentru instituţiile publice, aplicabil ulterior și pentru servicii transfrontaliere, prin crearea și adoptarea unor standarde obligatorii pentru proiectarea și funcționarea sistemelor instituțiilor publice;
 10. Necesitatea reproiectării și protejarea sistemelor informatice existente ale instituţiilor publice care au devenit sau pot deveni infrastructuri critice;
 11. Necesitatea unui sistem de management al identităților electronice pentru interoperabilitatea dintre adrmistrațiile publice și dintre cetățeni și administrațiile publice;
 12. Necesitatea introducerii la nivelul CIO a componentei de inovare și reproiectare a procedurilor, modificării regulamentelor și reglementarilor legislative (uneori incoerente sau incomplete, incompatibile cu noile strategii sau tehnologii), care blochează proiectarea legală de sisteme informatice eficace și eficiente;
 13. Modelul Digital Austria care funcționează bine de peste 10 ani este un model de succes care trebuie să fie analizat, pentru inspirație sau chiar colaborare bilaterală;
 14. Necesitatea integrarii de standarde de interoperabilitate la nivel național, adoptate sau recomandate de Comisia Europeană pentru ca sistemele naționale să poată fi interconectate pe viitor cu sistemele similare ale statelor membre;
 15. Adoptarea obligativității achiziționării de programe open source cu garanție și mentenanță de minimum 5 ani, cu obligativitatea recontactaării mentananței cu minimum 1 an înainte de expirarea contractului anterior;
 16. Separarea părții de coordonare a strategiilor, interoperanbilității, standardizării sistemelor administrației publice de partea de achiziție a programelor și echipamentelor, inclusive consultanței, mentenței și service-ului pentru a elimina încercările firmelor care participă la licitație să facă presiuni sau să corupă decidentul desemnat pentru adoptarea unri soluții proprietare neadecvată;
 17. Necesitatea introducerii ca obiective ale programului de guvernare și ale sistemului de e-guvernare: creșterea eficacității și eficienței administrației publice, eliminarea birocrației, reducerea cheltuielilor bugetare și a posibilităţilor de corupție din administrațiile centrale și locale, toate având efecte în impulsionarea creșterii economice;
 18. Necesitatea utilizării celor mai adecvate tehnologii pentru eliminarea corupției cum este și propunerea prezentata de dl. Constatin Teodorescu la eveniment pentru un sistem național de generare și înregistrare a numerelor de ordine, unice, ordonate, bazat pe certificate digitale, similar cu tehnologia utilizată pentru generarea BITCOIN;

Aparitii in mass media si mediul online 

http://www.agora.ro/stire/reducerea-birocra-iei-prin-e-guvernare-i-inovare-este-un-obiectiv-posibil-i-romania-intr-un-or

http://www.agora.ro/stire/reducerea-birocra-iei-prin-e-guvernare-i-inovare-este-un-obiectiv-posibil-i-romania-intr-un-or

http://www.amosnews.ro/dezbatere-eliminarea-birocratiei-prin-e-guvernare-si-inovare-avantajul-cetatenilor-editia-ii-2016-11

http://www.arad24.net/2016/10/26/solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare/

https://www.linkedin.com/pulse/solu%C8%9Bii-pentru-reducerea-birocra%C8%9Biei-%C3%AEn-administra%C8%9Bia-ingrid-zamfir

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/reducerea-birocratiei-prin-e-guvernare-si-inovare-este-un-obiectiv-posibil-si-in-romania-intr-un-orizont-de-timp-relativ-scurt-4868751.html

http://www.ziarelive.ro/stiri/reducerea-birocratiei-prin-e-guvernare-si-inovare-este-un-obiectiv-posibil-si-in-romania-intr-un-orizont-de-timp-relativ-scurt.html

http://www.comunic.ro/news/reducerea-birocra%C8%9Biei-prin-e-guvernare-%C8%99i-inovare-este-un-obiectiv-posibil-%C8%99i-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-%C3%AEntr

http://portal-ro.com/post/reducerea-birocrai/

http://www.ziareonline.com/stire-reducerea-birocratiei-prin-e-guvernare-si-inovare-este-un-obiectiv-posibil-si-in-romania-intr-un-orizont-de-timp-relativ-scurt-256882073.html

http://stiri.astazi.ro/stire-reducerea-birocratiei-prin-e-guvernare-si-inovare-este-un-obiectiv-posibil-si-in-romania-intr-un-orizont-de-timp-relativ-scurt-256882073.html

http://www.saptamana.com/6447091/reducerea+birocra%C8%9Biei+prin+e-guvernare+%C8%99i+inovare+este+un+obiectiv+posibil+%C8%99i+%C3%AEn+rom%C3%A2nia,+%C3%AEntr-un+orizont+de+timp+relativ+scurt

http://www.newspad.ro/Reducerea-birocra-iei-prin-e-guvernare-i-inovare-este-un-obiectiv-posibil-i-in-Romania-intr-un-orizont-de-timp-relativ-scurt,705628.html

http://www.1stiri.ro/stire5-Reducerea_birocra_iei_prin_e_guvernare_i_inovare_este_un_obiectiv_p_19774.html

banner-2

PARTENERI PRINCIPALI

logo-digis

pbs-logo

PARTENERI

eloproiect
anssi

CU SPRIJINUL

ConcordCommunicationAlpha
logo_AGORA

ORGANIZATORI

logo-adsi
logo_ici_60x108

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Cu înalta participare a unor reprezentanți ai:

 • Comisiei Europene și a unor statelor membre ale Uniunii Europene
 • Administrației Prezidențiale
 • Cancelariei Primului Ministru
 • Ministerului pentru Dezvoltare Regională și Administrație Publică
 • Ministerului Afacerilor Interne
 • Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea  Informațională
 • Ministerului pentru Consultare  Publică și Dialog Civic
 • Serviciului pentru Telecomunicații Speciale
 • Serviciul Român de informații
 • Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

DATA: 08 Noiembrie 2016

LOCAȚIE: ICI- Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică

Sala Mihai Drăgănescu, et. 2,

Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu 8-10, București

DESPRE

Funcționarea instituțiile publice în avantajul cetățenilor și al mediului privat de afaceri;

Modele de e-guvernare din cele mai dezvoltate state din Europa;

Recomandări și reglementări ale Comisiei Europeane pentru dezvoltarea e-guvernării;

Interconectarea coordonată a sistemelor electronice ale administrației publice – realizări și obiective;

Responsabilizarea și securizarea activităților din administrația publică utilizând identitatea și semnătură electronică;

Efectul eliminării documentelor pe hârtie și a birocrației:

 • Creșterea eficacității și eficienței administrației publice;
 • Reducerea posibilităţilor de corupție din administrațiile centrale și locale;
 • Impulsionarea creșterii economice;
 • Creșterea satisfacției cetățenilor.

Internetul ca Serviciu Universal și semnături electronice calificate gratuite pentru toți cetățenii;

Broadband-ul  european-un prim pas de la Piața Unică Digitală la Uniunea Europeană Unică (Unită).

 

OBIECTIVE

 • Îmbunătățirea coordonării interinstituționale în vederea formulării și implementării strategiilor și politicilor publice în mod integrat și în acord cu Programul de Guvernare,
 • Asigurarea siguranței și interoperabilității, eficacității și eficienței instituțiilor publice,
 • Reducerea cheltuielilor bugetare și a acțiunilor de corupție, cu efecte în stimularea creșterii economice.
 • Creșterea calității vieții cetățenilor și a ușurarea interacțiunilor cu administrația publicăCreșterea calității vieții cetățenilor și a ușurarea interacțiunilor cu administrația publică

ACȚIUNI

 • Îmbunătățirea și inovarea proceselor operaționale ale Administrației Publice, prin utilizarea celor mai adecvate realizări din domeniul TI&C, inclusiv a tehnologiilor de identitate  și semnătură electronică extinsă;
 • Introducerea semnăturii și identității  electronice cu cardul de identitate pentru toți cetățenii;
 • Creșterea rolului Coordonatorului pentru Tehnologia Informației (de tip CIO) la nivelul Cancelariei Primului Ministru;
 • Creșterea importanței structurii de tip Chief Information Office – CIO, denumită Direcția Guvernamentală pentru Tehnologia Informației de la nivelul Cancelariei Primului Ministru;
 • Implicarea structurii GovITHub, de tip CIO Council, în colaborare cu Cancelaria Primului Ministru.

__________________________________________

GRUPURI ȚINTĂ INVITATE  picture2

Persoane de decizie și directori IT&C din Instituţii  Publice,

Persoane de decizie și directori IT&C  de la Companii private şi organizaţii,

Reprezentanţi ai Administraţiei Centrale și Locale, 

Factori de Decizie Publici și Privați,

Membrii ai Parlamentului României,

Reprezentanţi ai mediului de afaceri şi cetăţenilor,

Reprezentanți și membri ai ONG-urilor,

Mass-media.

STRUCTURA EVENIMENTULUI

09:00 – 09:30    Înregistrarea participanților

09:30 – 11:00    Sesiunea  Oficială de Deschidere

11:00 – 13:40    Sesiune   plenară

13:40 – 14:10    Sesiune  Q&A

14:10 – 15:00    Pauza

15:00 – 17:00    Masa Rotundă

17:00-17:30       Sesiune Q&A

09:00 – 09:30  ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

09:30 – 09:40       Cuvântul de Bun Venit al organizatorilor

Moderatori:

Iosif MOLDOVAN – Deputat – Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicarțiilor  a Camerei Deputaţilor (fost Secretar de Stat al Comunicațiilor și Societății Informaționale)

Toma CÎMPEANU –  Director Executiv – Comisia Tehnică – Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor de Informaţii – ANSSI (fost Secretar de Stat al Comunicațiilor și Societății Informaționale)

 

Speakeri:

      Prof. Dr. Reinhard POSCH  – Chief Information Officer – Federal Government of Austria

      Prof. Dr. Decebal POPESCU – Director General – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București

      Radu PUCHIU – Secretar de Stat – Cancelaria Primului Ministru al României

      Dan NECHITA – Consilier al Primului Ministru – Sisteme informatice

      Diana POP – Consilier – ref. Comisia de Tăiat Hârtii – Cancelaria Primului Ministru

      Augustin JIANU – Director General – Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică -CERT-RO

      Liviu NICOLESCU – Director General Adj.- Direcția Generală Tehnologia Informației – Casa Națională de Asigurări de Sănătate – CNAS

      Mihai DĂNILĂ, Comisar Șef – Director – Direcția Generală pentru Tehnologia Informației – MAI

      Virgilius STANCIULESCU – Şef birou Administrare Retea Informationala – Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM

      Cristian IORDAN – șef structură – Centrul Național Cyberint – Serviciul Român de Informații – SRI

      Florin Eduard GROȘARU, col. conf. univ. dr.-Director – Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare – DRESMARA – Brașov

      Camelia Elena NECULAI – General Manager – DigiSign S.A. – INES Group

      Cristian BUCUR – Președinte – Power Back-up Services

      Daniela LIȚĂ – Project Manager – ELO Digital Office

13:40-14:10            SESIUNE Q&A

14:10-15:00            Pauză de prânz și socializare

 

 

 

 

     Imbunătățirea și inovarea proceselor operaționale ale Administrației Publice în avantajul cetățenilor prin utilizarea celor mai adecvate realizări din domeniul TI&C, inclusiv a conexiunilor broadband și a tehnologiilor identității electronice și a semnăturii electronice calificate;

*     Introducerea cardului de identitate cu semnătură și identitate  electronică pentru toți cetățenii;

*     Creșterea rolului Coordonatorului pentru Tehnologia Informației (de tip CIO) și a Direcției Guvernamentală pentru Tehnologia Informației de la nivelul Cancelariei Primului Ministru, inclusiv creșterea importanței structurii GovITHub, în colaborare cu Cancelaria Primului Ministru.

*     Interconectarea coordonată și standardizată a sistemelor electronice ale administrației publice pentru implementarea principiului DOAR O SINGURĂ DATĂ;

*     Responsabilizarea și securizarea activităților din administrația publică utilizând identitatea și semnătură electronică;

*      Efectul introducerii documentelor electronice ca originale și al eliminării documentelor pe hârtie și a birocrației:

             -Creșterea eficacității și eficienței administrației publice; 

             -Reducerea cheltuielilor bugetare și a posibilităţilor de corupție din administrațiile centrale și locale;

             -Impulsionarea creșterii economice

*     Internetul ca Serviciu Universal și semnături electronice calificate gratuite pentru toți cetățenii

*     Proiecte actuale şi viitoare pentru interoperabilitatea, eficacitatea şi eficienţa administrației publice în condiții de securitate;

*     Crearea de cloud guvernamental și implementarea cadrului de interoperabilitate pentru instituţiile publice, inclusiv pentru servicii transfrontaliere; 

*     Necesitatea înființării  unor structuri de tip Chief Information Innovation Office în fiecare organizație din administrațiile publice centrale și locale;

*     Adoptarea  de standarde pentru interoperabilitea sistemelor instituțiilor publice și de standarde pentru arhivarea electronică a documentelor electronice originale;

*     Implementarea unui cadru de securitate pentru reţele şi sisteme informatice ale instituţiilor publice care pot deveni infrastructuri critice;

*     Terminale mobile și Internet of Things conectate la administrațiile publice în avantajul cetățenilor

*     e-Administrație în avantajul cetățenior  și mediului privat

 15:00-17:00  Masa Rotundă

 • internet broadband gratuit pentru toți cetățenii,
 • identitate & semnătură electronică extinsă gratuită pentru toți cetățenii,
 • servicii digitale eficace și eficiente pentru toate interacțiunile cu administrația publică, gratuite pentru toți cetățenii

Invitați la dezbateri:

Moderatori:

 1. ec. Alexandru BALOG – Director Tehnic – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București

ing. ec. Constantin-Dumitru SURDU – Președinte – Asociația pentru Dezvoltarea Societații Informaționale – ADSI

 

Invitați la dezbateri:

Marius Raul BOSTAN fost Ministru MCSI

Răzvan Alexandru COTOVELEA – fost Ministru MCSI

Laurențiu STELEA – fost Secretar de Stat MFE

Iosif MOLDOVAN – Deputat – fost Secretar de Stat MCSI

Toma CÎMPEANU – fost Secretar de Stat MCSI – Director executiv ANSSI

Constantin TEODORESCU, fost fost Secretar de Stat MCTI

Varujan PAMBUCCIANDeputat – Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicarțiilor  a Camerei Deputaţilor

Daniel IANE – Deputat – Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicarțiilor  a Camerei Deputaţilor

ing. ec. Viorel GAFTEA – Secretar Științific – Secția Știința și Tehnologia Informațiilor – Academia Româna

ing. ec. dr. Călin RANGU -președinte – Institutul de Studii Financiare – ISF

ing. gen. (r) Aurelian IONESCU – prof. asociat  Curs CIO –  Departamentul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare – DRESMARA

 

Reprezentanți ai primăriilor și consiliilor locale, consultanți politici independenți, jurnaliști și blogger-i, lideri de opinie, reprezentați importanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, membri ai ONG-urilor, fundațiilor, asociațiilor profesionale, cetățeni independenți sau ai agențiilor economice și participanți de la sesiunea plenară;

 

17:00-17:30  Sesiune Q&A

Înregistrare participanți

Pentru companii și persoane fizice, costul participării la eveniment este de 450 lei +TVA/persoană: 30 de locuri disponbile.

Înregistrarea este gratuită pentru cate un reprezentant pentru fiecare organizație non-profit, administrația publică, bugetari, cadre didactice, studenți: 30 de locuri disponibile.

Fiecare participant la conferință va primi o SEMNĂTURĂ DIGITALĂ CALIFICATĂ de la Partenerul Principal DigiSign S.A. valabilă un an de zile de la autorizare.

Pentru înscriere vă rugăm să accesați:

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE

De ce să participi?

 • Faci parte dintr-o comunitate care își propune schimbarea mediului social și economic în mai bine
 • Identifici oportunități de business
 • Ai ocazia să contactezi speakerii: persoane publice, directori de instituții sau ai marilor companii, alte persoane decidente
 • Ești informat despre ultimele noutăți
 • Întâlnești persoane din public care sunt în căutarea serviciilor sau produselor pe care tu le oferi și astfel ai ocazia să stabiliești o a doua întâlnire
 • Poți să îți clarifici anumite aspecte pe loc, adresând întrebări

COMUNICAT DE PRESA 26 OCTOMBRIE 2016

Soluții pentru reducerea birocrației în administrația publică

prin e-guvernare și inovare

 

Funcționarea eficace și eficientă a administrației publice poate influența semnificativ calitatea vieții cetățenilor și dezvoltarea mediului de afaceri, atât prin reducerea timpului și a costului interacțiunii acestora cu administrația, cât și prin reducerea cheltuielilor bugetare și a actelor de corupție. În acest scop, Asociația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (ADSI) și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București vor organiza pe data de 8 noiembrie, la București, Dezbaterea Națională „Eliminarea Birocrației prin e-Guvernare și Inovare în Avantajul Cetățenilor”, ediția a II-a. Prin acest eveniment, organizatorii își propun să aducă în atenția factorilor de decizie cele mai bune practici și soluții de utilizare a realizărilor din domeniul TI&C, inclusiv a tehnologiilor de identitate și semnătură electronică extinsă, în administrația publică.

În urma conferinței-dezbatere anterioare „Chief  Information Innovation Office pentru Eliminarea Birocației în România în Avantajul Cetățeanului, organizate de ADSI în parteneriat cu ICI București pe 19.04.2016,  Guvernul a înființat pentru prima data în România poziția de Chief Information Officer la nivelul Cancelariei Primului Ministru pentru a coordona realizarea interoperabilității sistemelor administrației publice.

Introducerea semnăturii și a identității electronice cu cardul de identitate pentru toți cetățenii ar putea fi un factor determinant atât în securizarea activităților din administrația publică, cât și în reducerea birocrației. La aceasta ar trebui să se adauge interconectarea coordonată a sistemelor electronice ale administrației publice, prin creșterea importanței structurii de tip Chief Information Office – CIO, denumită Direcția Guvernamentală pentru Tehnologia Informației, de la nivelul Cancelariei Primului Ministru, precum și prin implicarea structurii GovITHub, de tip CIO Council.

La dezbatere sunt invitați să participe: persoane de decizie și directori IT&C din instituțiile publice și din organizații private; reprezentanți ai administrației centrale și locale; membrii ai Parlamentului României; reprezentanți ai mediului de afaceri; reprezentanți ai ONG-urilor și mass media.

Unul din paradoxurile României este acela că deși dispune de un potențial imens în domeniul IT&C, exploatat intens de numeroasele companii multinaționale care și-au mutat aici centrele de dezvoltare, utilizarea coreectă a tehnologiei IT&C a rămas la un nivel scăzut în administrația publică centrală și locală.

Guvernarea pe baze moderne, în folosul cetățenilor, este posibilă, și dorim ca împreună să propunem soluții viabile pentru ca aceasta să devină realitate și în România, într-un viitor apropiat.

În cadrul evenimentului vor fi dezbătute teme legate de funcționarea instituțiilor publice în avantajul cetățenilor și al mediului privat de afaceri, modele de e-guvernare din cele mai dezvoltate state din Europa, recomandări și reglementări ale Comisiei Europene pentru dezvoltarea e-guvernării.

De asemenea, se va discuta despre interconectarea coordonată a sistemelor electronice ale administrației publice – realizări și obiective, responsabilizarea și securizarea activităților din administrația publică utilizând identitatea și semnătură electronică, precum si avantajele eliminării documentelor pe hârtie și implicit a birocrației. O tema importanta propusa spre dezbatere va fi cea a broadband-ului  european, ca un prim pas de la Piața Unică Digitală la o Uniune Europeană Unită.

Evenimentul este organizat și cu sprijinul companiei Concord Communication – PR & Event și grupul de publicaţii de IT&C – AGORA Group. Companiile interesate de prezentarea soluțiilor de îmbunătățire a activității instituțiilor publice se pot înscrie  la office@concordcom.ro și office@adsi.ro.

Comunicat de presa ADSI&ICI

http://www.arad24.net/2016/10/26/solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare/

http://www.agora.ro/stire/solu-ii-pentru-reducerea-birocra-iei-administra-ia-publica-prin-e-guvernare-i-inovare

http://pescurt.ro/stiri-it-c/soluii-pentru-reducerea-birocraiei-in-administraia-publica-prin-e-guvernare-i-inovare_26-10-2016_11199854

http://www.feedler.ro/feed/4879728–solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare

http://stiri.astazi.ro/stire-solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare-256867673.html

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare-4835867.html

http://www.ziarelive.ro/stiri/solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare.html

http://pavaza.ro/solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare/

https://www.edusa.ro/info/blog/316-solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare

https://www.edusa.ro/info/blog/316-solutii-pentru-reducerea-birocratiei-in-administratia-publica-prin-e-guvernare-si-inovare

 

Ingrid Zamfir

Concord Communication

office@concordcom.ro

SPONSORI

     AVANTAJE

 • Vizibilitate pentru potențialii parteneri de afaceri
 • Prezentarea produselor și serviciilor
 • Generare Lead-uri / Networking / Business
 • Relaționare față în față cu factorii decidenți
 • Salvează Timp & Bani
 • Includere într-o campanie de marketing
 • Construirea imaginii brandului și creșterea conștientizării  & recunoașterii acestuia

Pentru a află cum puteți deveni Sponsor al evenimentului, beneficiind de vizibilitate în cadrul conferinței prin realizarea unei prezentări, promovare și posibilitatea distribuirii de materiale comerciale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:

office@concordcom.ro

ORGANIZAȚII NON-PROFIT PARTENERE

Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice. – ANSSI

Asociația Patronală a Industriei Software și Servicii – ANIS

Asociația Română pentru Industria Electronică și Software – ARIES

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației – ARASEC

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM

Asociația Națională a Internet Service Providerilor din Romania – ANISP

 

 

Attachments